BẢNG GIÁ & ĐẶT LỊCH

Spa thư giãn
$99.99

Chỉ 500.000đ

Chăm sóc móng
Chăm sóc tóc
Massage mặt
Massage tay, chân
ĐẶT LỊCH
Chăm sóc toàn thân
$99.99

Chỉ 900.000đ

Chăm sóc móng
Chăm sóc tóc
Massage mặt
Massage tay, chân
ĐẶT LỊCH

Đặt lịch hẹn

  [row]
  [col span__sm="12"]


  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]


  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]


  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]


  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]


  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]

  [/col]
  [col span="12" span__sm="12" align="center"]

  [/col]
  [/row]